zaterdag 13 juni 2009

Notulen 13 mei 2009

Aanwezig: Adri Ros, Willem Seine, Jan Louw, Dennis Goorman, Ingrid Koolman, Jan Steenbruggen en Margot Dopheide

1 – Gesprek Pieter van Bentum (693056), Gem. Deventer, Milieubeleidsmw.

Is (tijdelijk) verantwoordelijk voor plan Zonnepanelen op alle gemeentelijk daken, uitgevoerd door Solar Access (Danny de Zeeuw). SA organiseert ook financieringsconstructies, waarbij SA beheer doet en daardoor 15 jaar garantie kan geven en een eigen inkomen genereert. PvB denkt bij beheer liever aan een Duurzaam Diensten Bedrijf van de gemeente. Hovenhuus valt niet onder de gem. plannen, Hovenschool waarschijnlijk wel. Gemeente geeft geen subsidie op zonne-energie; wel zijn er plannen om de € 340.000,= overschot uit WZO in deze richting te gaan besteden.

Per 1 juli start Rijksoverheid met subsidies op energiebesparing, zoals op Energie-advies per huishouden (zie ook Woningscan Olst) en een Overheidsgarantie op bankleningen voor energiebesparende maatregelen (zie ook “Duurzaamheidslening” Apeldoorn). Kijk ook op de site Meer Met Minder.

PvB denkt dat een Marktscan (ipv een Haalbaarheidsonderzoek) goed zou zijn: Onderzoek naar Prijs-Kwaliteit-Service van het aanbod Zonnepanelen. Verder adviseert hij een gesprek met Peter Bassler van BeZix “Energie Zuinige Technologie” uit Hattem (038-4440821). PvB wil contact met ons houden en waar mogelijk gezamenlijk optrekken.

2- Wijkaanpak 19 mei op Stadhuis

Wij waren al klaar met ons Plan van Aanpak, dus we hadden niet veel te doen. Elke wijk heeft een jaarbudget wat door het Wijkteam verdeeld wordt over de diverse projecten. Subsidie voor de zomer bekend gemaakt, na half jaar een voortgangevaluatie.

3 – Verdere info

Tender subsidieregeling Duurzame Energie Overijssel: Een mogelijk extra stroom subsidie voor duurzame projecten wanneer meer dan 50 huishoudens mee doen. Dus mooi streefgetal voor ons. Eventueel samenwerken met zelfde projecten zoals die op Centraal Wonen (Andree).

4 – Taakverdeling in Zonnehoven

Ieder subgroepje

Communicatie: Dennis Goorman, Ingrid Koolman, Hans Kruse en Margot Dopheide.

Over publiciteit, website, pamfletten, manifestaties. Eerste actie: Worpfeest

Techniek: Jan Louwen, Jan van Steenbergen

Over de techniek en de kwaliteit van panelen & installatie, aanleg in diverse type huizen. Eerste actie: Overleg met Solar Access en vragenlijst daarvoor opstellen

Financiƫle organisatie: Jan vd Hoeve, Willem Seine

Over geld, leningen, subsidies, banken, fondsen, sponsors, hypotheken varianten. En met de juridische en organisatorische aspecten

Secretariaat: Adri Ros. Over notulen, contacten en vliegende keep.

5 – WVTTK

Alle leden van taakgroep krijgen account voor website Zonnehoven

17 juni: Bijeenkomst Publiciteit, waarvan notulen toegevoegd

Volgende vergadering woensdag 8 juli, 20.00 uur Hovenhuus

0 reacties:

Een reactie posten