woensdag 17 juni 2009

Onze communicatieplannen

Op dit moment voorzien wij een aantal activiteiten om mensen te attenderen, te enthousiasmeren en te informeren over het project Zonnehoven. En daarvoor heben wij gisteren een viertal hoofdactiviteiten benoemd:

 1. Aanwezig op Wervelend Worp Weekend: zondag 13 september
 2. Uitreiken van een flyer: week 42 (12 tot 18 oktober)
 3. Organiseren informatie-avond 1: woensdag 28 oktober
 4. Organiseren informatie-avond 2: P.M
We starten dus bij 1 in onze opmars naar 4. Einddoel is een club oprecht geïnteresseerden te mobiliseren die gezamenlijk willen deelnemen aan één van de twee deelprojecten:
 • Zonnepanelen privé
 • Zonnepanelen Hovenhuus
Onze eerste focus ligt nu op "1. Het Hovenfestival". Hiervoor hebben we bedacht dat we via een quizz en een stand mensen willen bewust maken van het project Zonnenhoven.

Quizz
De quizz wordt opgezet á la het Holland Sport item "petje op, petje af". We willen 3 sessies organiseren met ongeveer 20 á 30 man per sessie. Ingrid wil optreden als spelleider. We denken per spelronde ongeveer 20 stellingen nodig te hebben dus 60 totaal. De stellingen (zijn dus gesloten vragen met twee mogelijke antwoorden -goed/fout) printen we op A3 formaat en plakken we op zwart bordkarton (dan zijn ze ook nog herbruikbaar).

We delen een aantal ludieke prijzen uit als zonnebloemen, zonnebloempitten, zonnebrandcrème, zonnebril, zontomaatje, zongedroogdetomaatjes, zonneparasol, etc. Als petjes willen we zonnekleppen gebruiken (evt. met opdruk "Zonnehoven"). De hoofdprijzen zijn 'devices' op zonnepaneeltjes bijv. een oplader voor je mobiele telefoon, een lantaarn voor in je tuin, een ventilator, ...

Als eerste actie leveren we allemaal 10 vragen aan (via de site Zonnehoven). Een gedeelte van de 10 vragen is ludieken het andere gedeelte is informatief/technisch van aard zodat een goede mix ontstaat.

Stand
De stand moet enige documentatie bevatten die mensen mee kunnen nemen (folders). Het liefst ook een opstelling van een zonnepaneel. De stand moet worden bemand door mensen die de (technische) vragen kunnen beantwoorden. Leuk is ook om de eerste flyer van Adri uitvergroot te presenteren. Wellicht kunnen we ook muziek draaien of een top x presenteren met het woord "zon/sun/sonne/sol" erin.


De volgende stap is het organiseren van een informatieavond op 28 oktober. De mensen hebben op het wervelend worp weekend kennis kunnen maken met het Zonnehoven-initiatief maar dit moet verder worden ontwikkeld. Zoals in goede marketingtermen: we moeten de funnel in om conversie te bereiken .


Informatieavond 1 en flyer

Deze avond is bedoeld om serieus belangstellenden te informeren over voor- (en na)delen, financieringsmogelijkheden, gelijksoortige projecten, voordeel van gezamenlijk opereren, Het Hovenhuus in het zonnetje, etc.
De avond moet redelijk 'swingend' zijn en met beeld en geluid worden opgeluisterd.
Hiervoor hadden we de volgende ideeën:
 • Filmpjes en/of korte documentaires
  • Margot zoekt geschikt materiaal (ook via Adri)
 • Tekeningen, knutselwerkjes, maquettes, verhaaltjes i.h.k.v de jeugd heeft de toekomst tentoonstellen
  • Dennis informeert bij Hovenschool naar samenwerking
 • Parallel trekken met stichting Zonnekracht in Nijmegen (http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/klimaat/zonne-energie)
  • Margot legt samen met Adri contact. We prikken een datum voor een gesprek en een bezichtiging. Wie mee kan van de (hele) taakgroep gaat mee.
 • Uitdoen van persberichten incl. uitnodiging voor de avond
 • Intekenen (via Google Earth of Virual Earth) welke huizen geschikt zijn voor zonnepaneleninstallatie.

Eén á twee weken voor deze informatieavond willen we mensen via een flyer erop wijzen dat er een informatieve sessie wordt gehouden. Deze flyers overhandigen we aan de deur en plakken aan bij de Spar en in het Hovenhuus zelf.

Informatieavond 2
Deze avond (voorjaar 2010) is bedoeld om concreet gezamenlijke financiering te regelen, gezamenlijke inkoop te regelen, de juiste techniek te bepalen, doe-het-zelf-afspraken te maken, etc. Verder nader in te vullen


Website Zonnehoven.nl
De website (extranet) www.zonnehoven.nl zal een 'low level' communicatiekanaal zijn naar de geïnteresseerden Hans is hiervan de functioneelbeheerder. We kunnen hierop informatie kwijt. Het zal meer een linkbibliotheek zijn dan een eigen contentplatform omdat er al heel veel te vinden is op internet. Het is zonde van de tijd om alle content te verzamelen, te bewerken en te (her)publiceren.
De site zal wel bijvoorbeeldeen blog bevatten waarop we bijvoorbeeld onze activiteiten en vorderingen kunnen melden. Ook een aantal teksten als welkom, doel, contact, etc. zullen de site vullen. Dennis zal een aanzet doen voor de inrichting van de site.

Graag jullie commentaar, aanvullingen, etc.
We zullen ook nog een nieuwe datum moeten prikken om de taken voor het Hovenfestival precies uit te werken en te verdelen. Mijn voorstel is om in week 34 hiervoor bij elkaar te komen (17-23 augustus). De vragen moeten dan al wel klaar zijn volgens mij. Dit kunnen we immers prima digitaal afhandelen.

0 reacties:

Een reactie posten