woensdag 24 juni 2009

Project Zonnehoven: Overal zonnepanelen op de Worp

Op 24 maart in de Wijkaanpak stemden ruim vijftig buurtbewoners in meerderheid op onze plannen voor veel Zonnepanelen in de wijk: Bij bewoners thuis op hun dak met subsidie. En op grote daken als die van het Hovenhuus met honderden zonnepanelen tegelijk. Dat bespaart elk jaar flink op de energie-rekening. Als na ongeveer tien jaar de zonnepanelen terugbetaald zijn, wordt er zelfs voortaan jaarlijks geld met zonne-energie verdiend !

Net zo belangrijk vinden we de verlaging van de CO2-uitstoot omdat we geen olie, gas of kolen meer verstoken. Zo verminderen wij persoonlijk de klimaatverandering en maken onze toekomst veiliger. Ook omdat we met onze zonnestroom, minder afhankelijk worden van de olie en gas uit het buitenland.

Taakgroep Zonnehoven

De taakgroep Zonnehoven bestaat uit 10 mensen. Ons Plan van Aanpak ziet er nu zo uit:

  • Het eerste jaar gericht op onderzoek van alle mogelijkheden en op de informatie-voorziening over zonnepanelen aan buurtgenoten, bedrijven en organisaties in de wijk
  • Oprichting van een website gevuld met praktische informatie over zonnepanelen: de kosten en de baten, de techniek, de subsidies etc. Binnenkort open voor iedereen
  • Excursies naar voorbeeldprojecten in het land en leuke voorlichtingsacties in de wijk bijvoorbeeld tijdens het Worpfestival
  • Twee concrete pionierprojecten gepland in 2009:
  • Eerste is het samen inkopen en plaatsen van zonnepanelen bij een paar bewoners op hun dak en
  • De tweede: Een demonstratie/educatie-project met zonnepanelen, energiemeters en uitleg ergens op een openbare plek in de wijk
  • Het tweede jaar willen we echt met veel ge├»nteresseerde bewoners aan de slag met de inkoop en plaatsing van zonnepanelen voor op het dak thuis
  • En we willen een groot dakproject realiseren, bijvoorbeeld op het buurthuis. Hiervoor zal veel samenwerking met de eigenaren en overleg met derde partijen nodig zijn waar de taakgroep bij gaat assisteren en informeren.
Aanmelding

Iedereen uit de Worp kan zich als belangstellende voor ons project per E-mail aanmelden bij ros@zonnehoven.nl of bellen naar 0570-644840 (tussen 19.00 en 22.00). Er zijn nu dertig mensen lid van deze klankbordgroep.
Leia Mais…